5 Essential Elements For ניתוחים פלסטייםזאת לגמרי היתה השנה של קנדל ג׳נר, ואחרי שנה כזאת, שעוד לא נגמרה וכבר קיבלה את השער הזה בגיל כל כך צעיר, היא לגמרי יכולה לצאת לפנסיה.

שבוע קשה עבר על כוחותינו הסובלים מהחום (אני, אנוכי ושנאתי לקיץ, בנו מדובר). סליחה על ההיעלמות, הכל מסיבה טובה, והפרטים כאן בהמשך.

"אני למעשה אפילו לא מבין את טענתך. האם אתה טוען שהוגים הומניסטים-ליברלים מסויימים היו בעצם אבסולוטיסטים שהכירו בסמכות-על שמכתיבה אמיתות מוחלטות?

מאמר זה נלקח מקטגוריית הרמת חזה מפורטל הקוסמטיקה המוביל בישראל - קוסמטיקה

ידוע שהשמש שצורבת את העור, בשילוב קטלני של מלח הים וכלור הבריכה, הם מתכון מדויק לנזקים שבאים לידי ביטוי לא רק בעור יבש ומגורה, אלא גם בתופעות נוספות כמו חספוס והתקלפויות.

"בכל מקרה, הטיעון שקיימת לוגיקה אינטואיטיבית כלשהי שמהווה 'קנה מידה' אבסולוטי לשפיטת כל המערכות הלוגיות האחרות אינה מקובלת עלי. אני לא מאמין באינטואיציה אוניברסלית מובנית ולכן, לשיטתי, הלוגיקה האינטואיטיבית שלך היא זאת שינקת מסביבתך יחד עם חלב אמך והיא אינה בהכרח זהה ללוגיקה האינטואיטיבית של אדם שגדל בסביבה תרבותית שונה."

משפט זה לחלוטין לא ברור לי. המתמטיקה תקפה או לא בלי קשר להסכמה אנושית. אני גם משוכנע שהן קאנטור והן גדל חשבו כך.

"גם טענות מנוסחות היטב הן לא בהכרח 'נכונות' או 'לא נכונות'. ... תיאורטית ניתן לבנות הרבה מאד, ואולי אפילו אינסוף, תורות לוגיות קונסיסטנטיות ש... אני מניח שנמנעים מלפתח תורות מעין אלו כי כל מצב נוסף מגדיל את טבלאות האמת בצורה אקספוננציאלית ולכן עונשן עולה על תועלתן אבל העובדה שתיאורית קיימות הרבה לוגיקות מקבילות לחצו כאן סותרת את הטענה שקיימת לוגיקה אבסולוטית אחת."

אך בסופו של דבר, לא בני האדם הם המחליטים אם התאוריה נכונה אלא יש אמת לוגית בדבר: או שההנחות עקביות, או שהן לא. אולי ברבות הימים נמצא דוגמה שתראה שהן לא, למשל.

"המסקנה שלי היא שאין שום 'קני מידה' עליונים באמצעותם ניתן לשפוט את מידת תקפותן של התורות השונות, כלומר, הכל בעולמנו הוא רלטיביסטי."

הוויכוח היחיד בינינו הוא אם 'האינטואיציות הבסיסיות של "איך לחשוב נכון" הן אוניברסליות לכל בני האדם, ומהוות את הבסיס ללוגיקה הקלאסית'.

"להערכתי בסופו של יום השקפת העולם הרלטביסטית תשכנע את רוב אלו שעדיין מאמינים באמיתות אבסולוטיות אבל כל עוד שאינך מייחס את האמת האבסולוטית לאל כל-יודע אין לי איתך שום מחלוקת של ממש. "

נולד לו מדור חדש כאן. מי שפותחת אותו ראשונה היא דנה דנקנר, מאפרת בחסד ענק (ונתקלתי בהרבה, מדובר בכשרון על אמיתי) שנמצאת בימים אלה בירח הדבש שלה עם בעלה.

ההנחה שקיימים רק שני מצבים 'נכון' או 'לא נכון' אינה 'טבעיות' יותר מההנחה שקיימים שלושה מצבים 'נכון', 'לא נכון' ו-'לא יודע'.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *